Wat is Human Design?

Het verhaal.

Het was begin januari 1987, op het eiland Ibiza. Robert Alan Krakower kreeg een onverwachte mystieke ervaring met “een Licht” en “een Stem.” Gedurende 8 dagen kreeg hij een stroom aan informatie te verwerken die uiteindelijk leidde naar het ontstaan van het Human Design Systeem. Voortaan ging Robert Alan door het leven als “Ra Uru Hu.”

Ra Uru Hu reisde de wereld rond om het Human Design Systeem te onderwijzen. Hij stierf in 2011, waarna zijn werk werd verder gezet door Jovian Archive (de officiële website) en de Internationale Human Design School.   Via deze school werden tal van Human Design-analysten opgeleid die het systeem verder uitdragen. Human Design is intussen door vele mensen opgepikt waardoor het systeem blijft muteren en verspreiden via zijn vele aanhangers en beoefenaars.

Het Human Design Systeem is een synthese van vier modaliteiten (I’Tjing, Westerse astrologie, het chakrasysteem en de Kaballistische Levensboom) en is niet gebouwd op geloof of overtuiging, maar is een logisch, empirisch systeem dat je de mogelijkheid biedt om te experimenteren met de mechanica van jouw unieke blauwdruk.  Human Design toont je een concrete grafiek van je eigen natuur en geeft je eenvoudige handvatten om de juiste beslissingen te nemen, jezelf te zijn en weerstand in je leven weg te nemen.

Human Design biedt je de mogelijkheid om jezelf te ontdekken en je eigen aard te begrijpen en te accepteren.  Jouw blauwdruk bestaat uit 26 planetaire activeringen met hun specifieke Human Design poorten en lijnen, gebaseerd op jouw geboortegegevens.  Die poorten en lijnen worden vervolgens visueel weergegeven op een lichaamsgrafiek, van waaruit je jouw unieke mechanica kan leren aflezen en begrijpen.

Het systeem.

Jouw grafiek decoderen

De mensheid is mechanisch ingedeeld in vier globale types:
 
Generators en Manifesting Generators zijn het dominante type op de planeet met bijna 70% van de bevolking. Zij zijn de drijvende levenskracht van de planeet. Hun strategie is om te reageren en daardoor voldoening te vinden en frustratie te voorkomen. Ze hebben een open en omhullende uitstraling en zijn hier om zichzelf te leren kennen.  

Projectors vormen ongeveer 20% van de bevolking. Hun strategie is om te wachten op de uitnodiging om succes te vinden en verbittering te vermijden. Ze hebben een gefocuste en absorberende uitstraling en zijn hier om de ander te leren kennen en te begrijpen.  

Manifestors vormen ongeveer 9% van de bevolking. Hun strategie is om te informeren voordat ze handelen om vrede te vinden en woede te vermijden. Ze hebben een gesloten en afstotende uitstraling en zijn hier om hun impact op anderen te leren begrijpen.  

Reflectors zijn zonder definitie en vormen iets meer dan 1% van de bevolking. Hun strategie is om een volledige cyclus van de maan te wachten voordat ze beslissingen nemen om duidelijkheid te vinden, wat leidt tot een leven van meer verrassing en minder teleurstelling. Ze hebben een resistente en bemonsterende uitstraling en zijn hier om te leren reflecteren in plaats van te identificeren.  
Bron: Jovian Archive

Autoriteit is een hulpmiddel om te weten of iets correct voor je is of niet.
Autoriteit is onderverdeeld in twee groepen: innerlijke en uiterlijke autoriteit.

Innerlijke Autoriteit is de innerlijke intelligentie die ons in staat stelt te weten of een beslissing voor ons de juiste is of niet. Het is alsof elk van onze lichamen een innerlijk kompas of apparaat bezit dat onthult of iets een gezond en bevredigend gebruik van onze energie is, of niet. Onze Innerlijke Autoriteit is een op het lichaam gebaseerd “weten” dat voorafgaat aan de kennis van de geest, en om er toegang toe te krijgen, moeten we beter naar ons lichaam luisteren.

Innerlijke Autoriteiten: emotionele autoriteit, sacrale autoriteit, milt-autoriteit, ego-gemanifesteerde en ego-geprojecteeerde autoriteit, zelf-geprojecteerde autoriteit, mentaal-geprojecteerde autoriteit en “geen” autoriteit.

Uiterlijke Autoriteit is het vermogen om je authentieke perspectief te bieden. Dit perspectief is afgeleid van jouw specifieke ontwerp, als een uitdrukking van jouw uniekheid. Wij als negen-gecentreerde menselijke wezens zijn ontworpen om met anderen te communiceren en onze unieke perspectieven over het leven, de waarheid en alles daartussenin te delen. We kunnen anderen zo goed mogelijk van dienst zijn als we onze inzichten, ideeën en meningen op het juiste moment communiceren. Door je geest op deze manier te gebruiken, wordt het een hulpbron voor anderen.

Bron: Jovian Archive

Definitie is wat consistent en betrouwbaar is in ons; het is wat ons Type creëert en onze Strategie en Autoriteit bepaalt. Definitie in de grafiek toont ons een schematische weergave van de manier waarop energie in ons stroomt. Het bepaalt ook hoe we werken, hoe we omgaan met en wat we zoeken in anderen. Definitie herken je door alles wat ingekleurd is in je grafiek.

Een cruciaal aspect van hoe we ons verhouden tot en contact maken met anderen, is dat sommigen van ons op zoek zijn naar hechte, tribale verbindingen, terwijl anderen onafhankelijker functioneren. Er is een breed spectrum van manieren waarop we met elkaar in verbinding staan, afhankelijk van de specifieke configuratie van onze Human Design grafiek. Er zijn vier verschillende soorten definities:

• Single Definition: een continue verbinding
• Split Definition: twee definitiegebieden die van elkaar gescheiden zijn
• Triple-split Definition: drie gescheiden gebieden
• Quadruple-split Definition: vier afzonderlijke gebieden

Zeer zelden is er geen definitie. Dit is eigen aan het type Reflector.

Er zijn ook twee modi die ons van elkaar onderscheiden:

• Doe-modus: een of meerdere motorcentra zijn verbonden met het keelcentrum.
• Wacht-modus: er is geen motorcentrum verbonden met het keelcentrum.

Alhoewel sommige mensen dus van nature in de doe-modus staan (Manifestors en Manifesting Generators) is het belangrijk voor iedereen om te wachten op het juiste moment om actie te ondernemen.

Bron: Jovian Archive

Profiel is een ander basisonderdeel van Human Design. Het voegt verdere nuances toe aan jouw ontwerp en duikt dieper in wat ons echt onderscheidt. Terwijl je bepaalde eigenschappen deelt met anderen, bijvoorbeeld mensen met hetzelfde Type en Autoriteit, brengt een ander Profiel je op heel andere paden. Het kan worden gezien als een kostuum dat we dragen terwijl we leren om specifieke rollen te spelen. Deze rollen verrijken onze ervaring van het leven, omdat we ons met anderen bezighouden en invloed uitoefenen via ons specifieke deel.

In totaal zijn er 12 Profielen, met zes hoofdrollen die basisthema's in combinatie met elkaar vertegenwoordigen.
Profielen: 1/3, 1/4, 2/4, 3/5, 3/6, 4/1, 4/6, 5/1, 5/2, 5/3, 6/2 & 6/3.

Het profiel is afgeleid van de posities van de zon en de aarde in beide kolommen van de grafiek. Aan de persoonlijkheidskant (zwart) vind je thema's, attributen en gedragingen die je vast herkent en waarmee je je eerder makkelijk kunt identificeren. De ontwerpkant (rood) vertegenwoordigt je onbewuste gedrag, eigenschappen en behoeften. Beide getallen in jouw profiel samen vertegenwoordigen belangrijke aspecten. Een vitaal onderdeel van het begrijpen van ons levensdoel is het accepteren van de rollen die we spelen.

Bron: Jovian Archive

In Human Design zijn “centra” wat we de geometrische vormen noemen die zich in de grafiek bevinden. Centra zijn brandpunten, of knooppunten, die de energie, of levenskracht, die door de grafiek circuleert, ontvangen en transformeren.  Elk centrum heeft een specifieke functie en er zijn wegwijzers die aangeven hoe ze correct functioneren en gedrag beïnvloeden bij onjuist gebruik.

Centra kunnen Gedefinieerd (ingekleurd) of Open (wit) zijn.
De manier waarop centra zijn gedefinieerd en met elkaar zijn verbonden, bepaalt jouw Type, Autoriteit en meer.  

Een open centrum in je grafiek is een van de primaire receptoren van conditionering — of invloeden van buitenaf die in je fysieke wezen worden opgenomen. Deze receptor beïnvloedt het besluitvormingsproces van je geest en creëert wat het Human Design System het Niet-Zelf noemt. Het Niet-Zelf leidt naar het nemen van beslissingen op basis van strategieën die zijn afgeleid van conditionering in plaats van je ware zelf.  

Conditionering is een feit van het leven dat je niet kunt vermijden en dat je ook niet zou willen. Onwetendheid is hier het enige nadeel. Als je je niet bewust bent van hoe je diep geconditioneerd bent door je open centra, kan het je overweldigen en je vermogen om je ware potentieel te ervaren in gevaar brengen. Als je echter correct werkt en je geest geen beslissingen meer neemt over het leven, kunnen open centra een ongelooflijke bron van wijsheid zijn die in de loop van de tijd is ontwikkeld. Inzicht in jouw conditionering en hoe deze jouw mentale, emotionele en fysieke wezen beïnvloedt, is de eerste stap om een leven als je ware zelf te leiden.  

• Hoofdcentrum: drukcentrum, inspiratie
• Ajna-centrum: bewustzijnscentrum, conceptualisering
• Keelcentrum: manifestatie, spreken, doen
• Ji-centrum: zelf, liefde, richting
• Hartcentrum: motorcentrum, ego, wilskracht
• Solar Plexus-centrum: motor- en bewustzijnscentrum, emotionele golf
• Sacrale centrum: motorcentrum, levenskracht, seksualiteit
• Miltcentrum: bewustzijnscentrum, immuunsysteem, intuïtie
• Wortelcentrum: druk- en motorcentrum, adrenaline, stress

Bron: Jovian Archive

Binnen elk centrum zijn er poorten. Poorten kunnen worden gezien als in- en uitgangen die de communicatiestroom tussen centra tot stand brengen. Een Poort die geactiveerd wordt door een Planeet (ingekleurd) beschrijft een consistent thema of rol in je leven.

Er zijn 64 poorten in de grafiek, wat overeenkomt met de 64 hexagrammen van de I’Tjing. Elke poort heeft zes lijnen, die meer details toevoegen aan de specifieke rol van de poort.

Een Human Design grafiek kan maximaal 26 activeringen hebben, wat neerkomt op 26 geactiveerde Poorten op een totaal van 64 Poorten. Het is echter gebruikelijk om meer dan één activering in dezelfde Poort te hebben.

Een kanaal bestaat uit twee poorten en verbindt twee centra. Wanneer twee poorten aan beide uiteinden van het kanaal worden geactiveerd, ontstaat er wat we definitie noemen, beschreven door de ingekleurde kanalen die in jouw ontwerp aanwezig zijn.

In principe kan dit worden gezien als de communicatie tussen de centra. Elk kanaal schetst een specifiek thema, of essentieel aspect van het ervaren van het leven als mens, binnen het kader van het grotere collectief. Als je een bepaald kanaal hebt, kenmerkt het een specifiek thema, functie of gave dat consistent en betrouwbaar is.

Bron: Jovian Archive

Human Design verklaart de impact van de planeten op onze natuur, omdat neutrino's de informatie van de planeten naar ons dragen. Sterren in verre uithoeken van de ruimte stralen constant overal neutrino's uit, en ze gaan door de planeten die dan vervolgens een indruk in ons lichaam nalaten. De voortdurende beweging van de zon en de planeten maakt dat de neutrino-informatie die op het moment van geboorte door ons heen gaat, altijd uniek is en nooit meer zal worden herhaald.

Er zijn twee blauwdrukken die jouw Human Design grafiek creëren: geboortetijd (zwart) en 88º teruggaand via de boog van de zon (ongeveer 90 dagen) voorafgaand aan de geboorte (rood).

Op deze twee momenten codificeren de posities van de planeten in ons zonnestelsel de neutrino-informatie op zeer specifieke manieren terwijl deze door ons lichaam stroomt.

De planeten kunnen onze lokale “programmeeragenten” worden genoemd. Dit is de reden waarom we ze door de eeuwen heen altijd als “goden” hebben beschreven in onze mythologieën. Elke planeet, afhankelijk van waar hij zich in jouw ontwerp bevindt, geeft zijn smaak aan jouw natuur, zowel op bewust als onbewust niveau.

• De zon: vitaliteit, kracht, wilskracht, ego, leiderschap
• De aarde: vruchtbaarheid, evolutie, ontwerp, de wortel
• De maan: gevoelens, instinct, verandering, het lichaam
• Noordelijke maansknoop: waar je naartoe gaat
• Zuidelijke maansknoop: waar je vandaan komt
• Mercurius: de geest, bewustzijn, communicatie, mentale leven
• Venus: kunst, esthetiek, waarden, relaties
• Mars: energie, kracht, verlangen, handhaving, agressie
• Jupiter: expansie, mogelijkheden, materiële zaken
• Saturnus: beperkingen, terughoudendheid, discipline, focus, pijn
• Uranus: overgang, revolutie, instabiliteit, uitvinding
• Neptunus: verbeelding, paranormale verschijnselen, verwarring, drugs
• Pluto: vernieuwing, dwang, wedergeboorte, het onbewuste

Bron: Jovian Archive

Het Human Design Systeem bestaat uit heel wat diepere en gedetailleerde lagen dan wat we hierboven besproken hebben. Voor de meeste mensen is dat al een stap te ver. Mocht je echter interesse hebben om dieper te duiken, dan raad ik je aan om de website van de Internationale Human Design School (IHDS) te raadplegen.

Diepere lagen houden onder andere in:

• Kleur, Toon en Base
• De Variabelen
• Primair Gezondheidssysteem (PHS)
• Rave Psychologie
• Rave Kosmologie
• Rave Sociologie
• BG5 Business Instituut

Ook op Jovian Archive worden heel wat video’s, artikels en audio’s gedeeld waarmee je dieper in je Human Design grafiek kan duiken.

Maak kennis met

Human Design

In deze gratis video-reeks neem ik je mee doorheen de basis-aspecten van het Human Design Systeem:

Video 1 — Wat is Human Design?
Video 2 — Een grafiek lezen
Video 3 — Wat is jouw Type?
Video 4 — Type herkennen in een grafiek
Video 5 — Wat is jouw Autoriteit?
Video 6 — Autoriteit herkennen in een grafiek
Video 7 — De Negen Centra
Video 8 — Wat is jouw Profiel?


Via onderstaand formulier krijg je toegang tot de video-reeks. Je ontvangt dan een bevestigingsmail met alle links.
Je kan er op jouw eigen unieke tempo doorheen navigeren.


Meld je aan om een gratis inleiding te krijgen in de basis van Human Design (video-reeks).

Ja, ik wil toegang

Opgelet: na aanmelding ontvang je een e-mail met alle video-links. Niets ontvangen? Check jouw spamfilter.

Door dit formulier te verzenden ga je akkoord met onze privacyverklaring.
Je wordt ook aangemeld voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Uitschrijven kan op elk moment via de link onderaan elke e-mail.