Human Design: hoe begin je eraan?

Hoe begin je aan Human Design als je weet dat het een immens konijnenhol is om in te verdwalen? Mijn tips op een rij.

Human Design is een immens konijnenhol.
Je zou niet de eerste zijn die hopeloos verdwaalt in de bakken informatie die op jou afkomt eens je besluit om te ontdekken wat jouw grafiek nu eigenlijk wil zeggen.

Dat kan ontmoedigend zijn.
En informatie vergaren betekent nog niet dat je er ook praktisch mee aan de slag kan.

Daarom schreef ik deze “long read,” om jou op weg te helpen in jouw zoek- en ontdekkingstocht in het grote woud van het leren decoderen en begrijpen van je Human Design grafiek, alsook hoe je daar praktisch mee aan de slag kan.

Waar bereken je je grafiek?

Er zijn verschillende opties. Maar deze sites en applicaties genieten mijn voorkeur:

 • Maia Mechanics Online (★ mijn favoriet): dit is een nieuwe applicatie, ontwikkeld door Jovian Archive die claimt dat dit de meest accurate applicatie is. Afhankelijk van welk abonnement je neemt kan je meer details en keynotes over je grafiek te weten komen.
 • MyBodyGraph.com: dit is een site met applicatie ontwikkeld door de originele grondlegger en zijn team, waar je gratis jouw grafiek kan berekenen. Je kan ook makkelijk je grafiek downloaden naar je computer.
 • Bodygraph.io: deze gratis app geeft jouw grafiek weer met ook de meer gevorderde keynotes. Het nadeel is dat je geen account kan aanmaken of grafieken kan opslaan. Wel handig om snel een grafiek te berekenen.
 • HumanDesignApp.com: op je telefoon kan je ook makkelijk deze app gebruiken van Chetan Parkyn om je grafiek gratis te berekenen, zodat je ‘m altijd bij je hebt. Deze app is ook heel handig om dagelijkse transits te volgen.
 • Taraka.io: een site met applicatie ontwikkeld door Kim Gould waarbij je niet alleen je traditionele grafiek te zien krijgt, maar ook een heleboel asteroïde-activeringen en activeringen van kleinere planeten. Deze informatie kan wel eens interessant zijn als je dieper wil duiken in de meer vrouwelijke (yin) neutrino-invloeden vanuit de kosmos, gezien de traditionele grafiek vooral de meer mannelijke (yang) neutrino-invloeden bevat.

Er is ook een bekende site met applicatie (en app voor je telefoon), GeneticMatrix.com, maar in mijn ervaring is deze applicatie minder betrouwbaar gebleken omdat er bij sommige charts een afwijking te zien is in de tijdsberekening van zomertijd naar UTC. Bij voorkeur gebruik ik deze site en applicatie dus niet.

De originele broninformatie

De grondlegger van het Human Design Systeem was Ra Uru Hu.
Hij stierf in 2011 maar zijn werk wordt beschermd dankzij zijn organisatie Jovian Archive en de Internationale Human Design School.

Op deze sites vind je dan ook alle originele broninformatie, zoals het door de grondlegger werd doorgegeven. Het nadeel echter is dat het merendeel van deze informatie zich achter een betaalmuur bevindt en dat de informatie voornamelijk in het Engels wordt doorgegeven.

Nu vind je op het internet en op sociale media heel veel informatie over Human Design, maar meestal gaat het om interpretaties van interpretaties. Niet het originele bronmateriaal dus. En dat kan soms leiden naar verwarring en onduidelijkheid.

Ikzelf werk het liefst met het bronmateriaal.
Ik gebruik het materiaal van Ra Uru Hu zelf en van gecertificeerde Human Design analysten. Twee voorbeelden daarvan zijn John Cole en Amy Lee, mijn Human Design mentors, van het Human Design Collective.

Daarnaast gebruik ik ook de boeken van Richard Rudd. Richard Rudd was een van de vroege leerlingen van Ra Uru Hu. Begin jaren ‘2000 was hij gemachtigd door Ra Uru Hu om Human Design door te geven via zijn toenmalige school in Engeland. Hij was de schrijver van de originele “Living Your Design” cursushandleiding. Deze handleiding werd later het boek “The Revelation” dat nog steeds verkrijgbaar is.

Richard Rudd kreeg later zijn eigen openbaring en creëerde de Gene Keys vanuit zijn ervaring met o.a. Human Design.

De eerste stap: Type & Strategie

Maar hoe begin je er nu aan?
Nadat je jouw grafiek hebt berekend, dan is de eerste stap, de absolute basis, het duiken in Type en Strategie. Dit is het fundament van Human Design.

Door jouw Type en Strategie te begrijpen kan je de eerste stappen naar deconditionering zetten.
Nu, het leven daagt je voortdurend uit om te deconditioneren en je ware zelf te omarmen, want alles wat niet strookt met jouw ware natuur zal worden uitgedaagd.

Alleen, met Human Design krijgen we een soort blauwdruk, een handige kaart van waarop je kan aflezen wat die ware natuur nu eigenlijk inhoudt, zodat je in je eigen leven kan kijken hoe je bent geconditioneerd. En dan lijkt het wat “makkelijker” om te deconditioneren, om terug te komen bij je ware zelf.

Nu, ik schrijf makkelijker tussen aanhalingstekens, want niets is minder waar gebleken.
Onze geest staat doorgaans stevig aan het roer van ons eigen leven en haalt allerlei trucjes uit de kast om ervoor te zorgen dat jij lekker in het gareel blijft. En dit doen we natuurlijk vanuit een soort zelfbescherming: we willen immers niet de pijn van vroeger ervaren; we willen onszelf er net tegen beschermen.

Maar het is net die bescherming die ertoe leidde dat we allerlei mechanismen en patronen zijn gaan adopteren waardoor we steeds verder van ons ware zelf zijn afgedreven. En dat leidt tot heel wat lijden. Om die patronen te doorbreken en mechanismen te transformeren is er best een portie moed en doorzettingsvermogen nodig, omdat je in aanraking komt met kantjes van jezelf, met emoties en pijn, die je liever niet tegenkwam.

Het begrijpen van jouw Human Design Type en Strategie kan in het begin een soort opluchting geven. Je voelt eindelijk dat je meer mag zijn zoals je bent, in plaats van je te moeten aanpassen aan de norm van de maatschappij. Maar met die opluchting komt ook meteen een uitdaging: durf je het aan? Want als jij meer als jezelf gaat opereren, is niet iedereen daar blij mee en bots je dus ook met de norm.

Veel mensen zetten nooit echt door net omdat ze bang zijn om er daardoor niet langer bij te horen, wat rechtstreeks verband houdt met een van de oudste overlevingsstrategieën: als je er niet bijhoort, dan liep je in de oertijd veel meer kans om te sterven.

Heel veel mensen zijn dus bekend met hun Type en Strategie, maar leven er niet echt naar. Vaak laat hun geest hen wel toe om er een klein beetje naar te leven, wat comfortabel voelt en hen niet zo uitgesproken buiten de maatschappij zet, maar het echte werk is een heel ander paar mouwen. Dat ontdek je heus als je er zelf mee aan de slag gaat.

En toch zal het leven ons altijd leiden naar het leven van ons Type en Strategie. De vraag is dus hoeveel weerstand en voor hoelang we die weerstand blijven bieden? Hoe moeilijk of makkelijk willen we het dus onszelf maken in het leven?

De uitdaging: als je leert over jouw Type en Strategie, kan je dan één dag, één week of één maand lang zoveel mogelijk jouw Strategie volgen?

Bijvoorbeeld, als je een Generator bent, dan word je uitgedaagd om alleen te antwoorden of te reageren op wat het leven jou brengt, op wat anderen jou voorleggen. Waar gaat jouw Sacrale centrum van aan? Waar voel je een overduidelijke “ja” bij? In plaats van initiatief te nemen en je leven te “maken,” kan je jezelf toestaan om te “wachten” tot er zich iets aandient om op te reageren?
Als je een Projector bent, durf jij dan ook écht te wachten op een uitnodiging waarbij je jezelf gezien voelt voor wie je écht bent? Etc.

Handig is om hierbij een dagboek bij te houden (ingesproken of geschreven), zodat je leert opmerken wanneer je geneigd bent jouw Strategie te vermijden, omzeilen, negeren, en wanneer het jou wél lukt om die Strategie aan te houden. Dit is een bewustwordingsproces dat je niet kan overhaasten of forceren. Het kan vele jaren duren om die hardnekkige patronen los te laten en vertrouwen te krijgen in jouw Strategie en het leven zelf.

De valkuil van weten welk Type je bent

Wanneer mensen te weten komen welk Type ze zijn, dan hebben veel mensen de neiging om daar heel veel belang aan te hechten en het te zien als een soort vakje waarin je jezelf stopt, of een label dat je jezelf opplakt. Daardoor kan je ook makkelijk vastraken in je Human Design ontdekkingstocht.

Belangrijk om te weten is dat de vier Types slechts overkoepelende categorieën zijn om een eerste indicatie te geven van hoe jouw ware natuur eruit ziet. Maar je bént niet je Type. Je Type omschrijft in grote lijnen tot welke categorie je behoort, maar je bent zovéél meer dan alleen dat Type.

Als je je heel erg identificeert met jouw Type, dan ga je jezelf heel erg limiteren. En dat staat dan weer in de weg van je deconditioneringsproces. Je gaat jezelf als het ware conditioneren met wat je leest en te weten komt over jouw Type, alsof je daar dan in moet passen. Maar in realiteit zijn er meer uitzonderingen dan regels, want je ware natuur laat zich niet in de vakje stoppen, en al zeker niet zo’n gegeneraliseerd vakje.

Bijvoorbeeld, veel Projectors die lezen over hun Type krijgen al gauw het idee dat zij altijd alleen moeten slapen, omdat ze anders geen goede slaapkwaliteit ervaren. Ik heb dit zelf getest (ik ben immers een Projector), ruim 3,5 jaar lang intussen en ik merk bij mezelf op dat er geen regel te maken is van slaap. Ik slaap zowel goed als slecht alleen en naast mijn man (die Manifesting Generator is).

Voor mij werkt het dus niet om elke nacht alleen te slapen. In plaats daarvan volg ik mijn intuïtie. En mijn man, die als Manifesting Generator zogezegd altijd bij mij zou kunnen slapen, ervaart soms ook dat hij, als hij alleen slaapt, beter slaapt. Dus ook zijn intuïtie is belangrijk en die respecteer ik dan ook.

Het is dus niet omdat er ergens iets gezegd wordt over jouw Type, dat je daar meteen een regel van moet maken. Probeer het uit. Test het zorgvuldig. En volg altijd jouw intuïtie. De realiteit is vaker vloeiend dan een vaststaand iets. We zijn als mens voortdurend in beweging en verandering en Human Design gaat er net om dat je leert wat correct is voor jou in elk gegeven moment. Maar wat nu correct is voor jou is daarom niet meteen correct voor jou in het volgende moment. Er spelen immers heel veel meer factoren mee dan wat je leest over jouw Type. Dat “weten” komt bovendien voort uit onze innerlijke Autoriteit, het leren luisteren naar ons lichaam, en dus niet vanuit een regeltje of veralgemening.

Neem Type dus met een flinke korrel zout, omdat het niet alles vertelt over wie jij bent. Het geeft je slechts een veralgemeende, overkoepelende indruk van de categorie waartoe jij behoort. Maar er zijn evenveel unieke Generators als er mensen zijn die tot die categorie behoren. Net zoals je in astrologie ook niet jouw zonneteken bent. Jouw zonneteken mag dan misschien een buitengewoon belangrijk aspect van jou laten zien, maar je bent véél méér dan alleen dat zonneteken. En elke Maagd is bovendien uniek. Elke Schorpioen is uniek. Maar in grote lijnen zie je wel overeenkomsten. Doch, die mogen ons niet definiëren.

Stap 2: Autoriteit

Jouw Autoriteit kan je vergelijken met de wijze stem van jouw lichaam. Sommige mensen noemen het intuïtie of buikgevoel, of de “innerlijke stem.” Ze zijn allemaal correct, maar aan de hand van jouw Human Design grafiek ga je merken dat daar best wel wat nuance in is.

Bovenal zijn er twee dingen die mensen moeten leren:

 1. Onze geest niet langer aan het roer van ons leven te laten staan;
 2. Onze emoties niet langer onze beslissingen te laten bepalen.

Dit zijn twee enorme uitdagingen waar de mensheid voor staat.
We zijn geconditioneerd om onze geest alle beslissingen te laten nemen, ook al ondersteunt onze huidige evolutie die manier van opereren niet meer. Het tijdperk van “de geest aan het roer” is al even voorbij en daardoor bevinden we ons in een belangrijke transitie waarin we worden uitgedaagd te leren beter naar ons lichaam te luisteren.

Deel van die belangrijke lessen is ook dat we volwassen worden in het gebruik van onze emoties. De meesten van ons worden namelijk geleefd door onze emoties, veelal door onverwerkte emoties en trauma’s die ons triggeren, waardoor we emotioneel gaan reageren, eerder dan bijvoorbeeld onze intuïtie of ons buikgevoel te volgen.

Er zijn dus twee manieren waarop de mens momenteel collectief en individueel nog steeds opereert wat ons bijzonder in de weg staat van het omarmen van onze ware natuur: de geest die altijd de touwtjes in handen wil hebben, en onze emoties die ons nog steeds kunnen overweldigen.

Hoe meer we daarmee bewust aan de slag gaan, hoe beter we naar ons lichaam leren luisteren. En als het gaat om luisteren naar ons lichaam, het niveau waar we eigenlijk onze beslissingen zouden moeten nemen, dan merken we vanuit Human Design dat daar ook nog heel wat nuance is.

Ik heb vanuit mijn grafiek bijvoorbeeld emotionele Autoriteit. Dat betekent dat ik mij altijd op een emotionele golf bevind. Dat betekent ook dat het huidig moment voor mij geen waarheid bevat: ik moet eerst die emotionele golf uitrijden voor ik helderheid krijg over wat correct voor mij is. Het advies is om er minstens een nachtje over te slapen als ik een belangrijke beslissing wil nemen. Vaak duurt het veel langer dan een nachtje voor ik helderheid heb over wat correct voor mij is, en die helderheid zal ook nooit 100% zijn.

Knap lastig, als je er over nadenkt. Dus het vraagt ook alweer veel tijd en geduld en bewustwording; een proces dat je niet kan forceren of overhaasten. Je kan je er niet doorheen “denken.” En het is een proces van vallen en opstaan.

De uitdaging: kan je jezelf toestaan om bij elke beslissing die moet worden genomen je Autoriteit voor je te laten spreken? In plaats van jezelf doorheen je beslissing te “denken” of je emoties te volgen, kan je jezelf toestaan om écht naar jouw lichaam te luisteren? Wat zou daarin een eerste stap kunnen zijn, afhankelijk van welke Autoriteit je hebt?

Het lastige is dat wat onze Autoriteit aangeeft niet altijd logisch lijkt voor ons brein. Dat is dan ook wanneer onze geest het weer wil overnemen. Als het niet logisch is, is het lastig om die impuls te volgen. Je geest denkt dan al snel dat je je in zeven sloten tegelijk begeeft, terwijl de realiteit bewijst dat dat niet zo is. Maar vaak laten we onszelf niet toe om die realiteit te ontdekken, omdat de geest het al snel weer van ons lichaam overneemt.

Emoties kunnen ook danig lastig zijn. Luisteren naar jouw lichaam kan allerlei emoties triggeren en daardoor weerstand oproepen. Of je zit zo vast in je emoties dat het onmogelijk lijkt om naar jouw lichaam te luisteren, omdat je wordt overspoeld door emoties. Of je bent bang om je lichaam te voelen en leeft al jaren hoofdzakelijk in je hoofd. Dan voel je eigenlijk helemaal niets. En wanneer je terug contact maakt met je lichaam, kan het zijn dat je eerst door een heleboel onverwerkte emoties heen moet voor je een notie krijgt van wat jouw intuïtie of buikgevoel is. Alweer, een proces dat heel persoonlijk en uniek is, dat je niet kan overhaasten, en waar je je niet doorheen kan “denken.”

Nu verlaten we de basis

Het lijkt misschien gek, maar de meeste mensen komen niet verder dan deze eerste twee stapjes. En deze eerste twee stapjes zijn eigenlijk ook meer dan genoeg om jou op een intens pad van deconditionering te zetten.

Ra Uru Hu ontwikkelde Strategie en Autoriteit om het ons “makkelijker” te maken, zodat we ons niet zo diep in Human Design hoefden te verdiepen om toch alle voordelen van Human Design te kunnen ervaren. Strategie en Autoriteit zijn dan ook het fundament en het wordt afgeraden om dieper te duiken als je deze twee vitale elementen niet begrijpt en kan toepassen.

Er is dan ook een beroemde uitspraak die Ra Uru Hu steeds maar bleef herhalen:

“Volg jouw Strategie, eer jouw innerlijke Autoriteit en hou van jezelf.”

Dat was volgens hem het enige wat je hoefde te doen. Al de rest was niet belangrijk. Al de rest werd pas belangrijk als je de roep voelde om meer met Human Design te gaan doen, om bijvoorbeeld een analyst te worden en anderen te begeleiden in Human Design, maar zonder dit fundament was dat volgens hem onmogelijk. Dan zou het slechts bij kennis blijven, zonder echte integratie en belichaming en dat stond voor hem gelijk aan “dan doe je beter niets” met Human Design.

Toch zijn er nog vele niveaus onder dit fundament en veel mensen die in aanraking komen met Human Design hebben dan ook de neiging om direct dieper te willen duiken.

Onze geest is namelijk verslaafd aan informatie, vooral in dit informatietijdperk (dat nu ten einde komt). We willen altijd maar meer weten, maar lopen daardoor in de valkuil dat we onszelf overvoeren met informatie en er daardoor net heel passief mee omgaan.

Met informatie alleen kom je natuurlijk niet ver. Het sust hoogstens tijdelijk onze informatiehonger en geeft onze geest misschien een tijdelijk gevoel van veiligheid (omdat we het gevoel krijgen dat we “veel weten”), maar het brengt ons niet dichter bij onszelf. Het heeft eerder de neiging om ons verder van onszelf af te brengen, net doordat we onszelf overvoeren en daardoor niet meer weten hoe we verder moeten.

Dus hoe moeten we dan verder?

 • Zorg dus eerst dat je de basis goed begrijpt en je een tijdlang hebt geëxperimenteerd met je Strategie en Autoriteit. Geef het minstens een aantal maanden de tijd voor je dieper duikt. Volg ook daarin bij voorkeur jouw innerlijke Autoriteit.
 • Daarna kan je met kleine stapjes dieper duiken, maar geef hierin duidelijk jouw grenzen aan. Weet waneer “genoeg genoeg is,” vooraleer je dieper duikt. Trap niet in de val van de informatiehonger die alleen naar overvoering en verwarring leidt.

Dit is alweer zo’n enorme uitdaging. We leven immers nog steeds in een wereld waarin we dagelijks overvoerd worden met informatie via televisie, social media, het internet, etc. En soms moeten we een tijdlang in die valkuil trappen om te begrijpen waarom het zo belangrijk is om niet te snel te willen gaan.

Het duurde bij mij bijna drie jaar vooraleer ik begon te begrijpen waarom het totaal geen zin heeft om steeds meer informatie te willen vergaren over Human Design. Het is pas toen ik in de Gene Keys dook en daarin mijn commitment gaf om deze diep te contempleren, dat ik dat patroon van informatiehonger begon te begrijpen. En nog steeds trap ik soms in die valkuil, omdat mijn geest ongeduldig en onrustig wordt. En dan moet ik terugkeren op mijn stappen; dan word ik uitgedaagd om terug te keren naar de essentie.

En ik gaf al in mijn eerste Human Design jaar readings, zoals veel mensen doen kort nadat zij met Human Design in aanraking komen. Om dan te beseffen dat ik eigenlijk niets wist en zelf eerst door een aantal processen heen moest vooraleer mijn readings echt inhoud begonnen krijgen. Nog steeds heb ik het gevoel dat ik slechts aan het begin sta, ook al is dit reeds mijn vierde jaar met Human Design. Best grappig als ik daarop terugkijk.

In de officiële analystenopleiding aan de International Human Design School mag je pas vanaf je 3de jaar readings beginnen geven. Met rede dus, want het deconditioneringsproces maakt je best nederig over je onwetendheid in de eerste jaren van jouw Human Design experiment. Vroeg of laat komen we allemaal met die nederigheid in aanraking, alleen laat niet iedereen dat zien.

Sommige mensen zijn als de dood voor deze manier van “door de mand vallen,” of “je gezicht verliezen,” en toch is het een onvermijdelijk deel van het deconditioneringsproces. Of beter: deel van het leven, want vroeg of laat dwingt het leven ons telkens weer op onze knieën 😉

Stap 3: Profiel

Een derde element dat wat meer veralgemeend en overkoepelend is, maar toch heel veel zelfontdekking kan blootleggen is het onderzoeken van jouw Profiel. Zo zijn er twaalf Profielen bestaande uit twee lijnen.

Mijn Profiel is 5/1. Daarmee weet ik dat ik een Ketter-Onderzoeker ben. Door me te verdiepen in deze twee lijnen leer ik meer over hoe ik door het leven beweeg, welke rol ik opneem in het grotere geheel en wat mijn leerstijl is, bijvoorbeeld.

De uitdaging: kan je deze rol omarmen als deel van jezelf in deze incarnatie?

Persoonlijk voelde ik weinig voor de 5 in mijn profiel, de Ketter. Maar door dit te onderzoeken en te kijken hoe dit in mijn leven zichtbaar wordt, kon ik niet anders dan toegeven dat de 5 een grote rol speelt in hoe mensen mij zien, en wat voor situaties ik soms onbewust naar me toetrek. Het gaf me ook meer inzicht in bepaalde natuurlijke voorkeuren die ik heb en waardoor heel veel mensen na enige tijd uit mijn leven verdwenen, terwijl ik ze liever had vastgehouden. De 1 in mijn profiel is dan weer iets waar ik steeds op lijk terug te vallen en legt ook een onbewust patroon bloot waarin ik informatie nodig heb om me veilig te voelen.

Wederom ben je niet je Profiel. Je bent véél méér dan dit Profiel. Maar in grote lijnen kan het wel blootleggen hoe jij je doorheen je leven beweegt, wat je leerstijl is en welke rol je veelal aanneemt. En door je Profiel te onderzoeken merk je ook vast waar je geconditioneerd bent om “anders” te opereren dan je van nature bent.

Misschien was het jou als 3-lijn nooit toegestaan om fouten te maken en heb je daardoor een enorme faalangst ontwikkeld. Of werd jou als 6-lijn verteld hoe afstandelijk je bent en je je meer sociaal zou moeten engageren, terwijl het net natuurlijker voor je is om de wereld op veel momenten eerder te gaan observeren vanop een afstandje.

Stap 4: Gedefinieerde en open centra

Hiermee duiken we meteen al een pak dieper en meer in detail.
Op je grafiek zie je namelijk die 9 centra die wel of niet ingekleurd zijn. En degene die ingekleurd zijn, zijn ook verbonden met een of meer andere centra.

Dit is een veel subtieler stuk van jouw ware natuur en dus moeilijker te vatten. Het vraagt ook veel meer tijd om dit aspect te begrijpen. En toch zien heel veel mensen onmiddellijk waarom bepaalde centra wit zijn en hoe dat bepaalt dat ze soms heel ver van zichzelf verwijderd raken.

Doorheen onze niet-ingekleurde centra komt de wereld namelijk binnen. We zijn doorheen die centra dus een heel pak gevoeliger voor de wereld om ons heen. Terwijl we doorheen de ingekleurde centra een soort van stabiliteit of betrouwbaarheid ervaren, zo van: “Ja, dit ben ik! Zo doe ik altijd. Zo werkt mijn energie nu eenmaal!”

Als je echter veel niet-ingekleurde centra hebt, dan wordt dat allemaal een pak troebeler en is het lastiger om die stabiliteit of betrouwbaarheid te ervaren. Dan twijfel je misschien heel erg aan jezelf, aan wie je bent of voel je je alle kanten op getrokken naargelang waar en bij wie je bent. Heel logisch.

Ik heb bijvoorbeeld altijd moeite gehad om een standpunt in te nemen en daarbij te blijven. Ik werd vaak omringd door mensen die dat heel belangrijk vonden: dat je klaar en duidelijk ergens voor moest staan, anders was je een “watje.” In het Engels werd dan gezegd: Jeetje, wat ben jij “wishy washy.” Maar hoe meer ik ergens voor ging staan, hoe meer ik in de war raakte. Want enkele dagen later veranderde ik van standpunt, ook al was ik zeker van dat eerdere standpunt.

Tot ik begon te begrijpen dat ik zo niet ontworpen ben. Ik ben ontworpen om op elk moment een open geest aan te houden. Niet om standpunten in te nemen en daarbij te blijven, maar om te proeven van allerlei standpunten en zo een beeld te krijgen van het grotere plaatje, zonder in de valkuil te trappen van te kiezen voor slechts één mogelijkheid binnen het verhaal.

Toen ik dat begon te begrijpen, namelijk dat mijn Ajna-centrum open is en dus niet ingekleurd, kon ik de wereld met een gerust hart laten binnenkomen zonder mij daarmee te identificeren. Zo kon ik proeven van allerlei standpunten en meer mensen begrijpen, mezelf ook beter begrijpen. Maar bij mij moet je dus niet zijn voor de vaste standpunten en visies. Bij mij kan je wel een situatie van allerlei kanten leren bekijken en misschien perspectieven ontdekken waar je nog niet eens aan hebt gedacht.

De uitdaging: welke centra zijn bij jou open? En wat zijn hierbij de valkuilen? Kan je jezelf toelaten om niet langer in die valkuilen te trappen maar jouw eigen natuur hierin te omarmen? Veelal betekent dit dat je, wat bij jou binnenkomt gewoon door je heen laat stromen zonder jezelf ermee te identificeren. En hoe meer je daarin slaagt, hoe wijzer je kan worden als het om die desbetreffende energie gaat. En daarmee kan je ook weer anderen van dienst zijn.

Stap 5: Kanalen, poorten en lijnen

Alsof dat nog niet gedetailleerd genoeg was, kunnen we nog dieper in de details duiken. Hier ga je veelal jouw eigen uniekheid ontdekken, want er zullen heel weinig mensen zijn die een gelijkaardige configuratie hebben (tenzij ze op dezelfde dag en rond hetzelfde uur zijn geboren, maar dan nóg!).

Kanalen en poorten kunnen jouw ontwerp nog verder nuanceren. Daar waar je met heel veel andere mensen samen diezelfde open centra had, is het bij kanalen, poorten en zeker hun lijnen, veel moeilijker om mensen te ontmoeten die dezelfde configuratie hebben.

Zo heb ik al mensen ontmoet die dezelfde activeringen hebben in hun Zon en Aarde, compleet met dezelfde lijnen, maar verder hebben we dan weer een ander Type en Strategie, Autoriteit, andere centra gedefinieerd en zeker ook weer andere kanalen, poorten en lijnen.

Hier wordt het echt boeiend, maar ook is er natuurlijk die valkuil dat je jezelf gaat overvoeren met informatie. Dit is namelijk geen basisinformatie meer, maar informatie voor gevorderden. En toch willen zoveel mensen onmiddellijk in die details duiken en raken dan vast en in de war.

De meeste broninformatie over kanalen en poorten bevindt zich ook achter een betaalmuur. Dit omdat ook Ra Uru Hu ervan overtuigd was dat deze informatie jouw Human Design beleving erg complex kan maken en dat het dus belangrijk was dat je eerst de basis beet hebt.

Als je dan toch informatie vindt over kanalen en poorten, dan krijg je vaak interpretaties van interpretaties te zien ofwel de originele keynotes waar je amper kop of staart aan kan krijgen.

Dit is het punt waarop ik persoonlijk op twee vlakken ga werken:

 1. Ik gebruik ook de originele keynotes maar via het boek Circuitry van Richard Rudd, waarin de keynotes naar mijn gevoel wel een stuk meer behapbaar zijn gemaakt dan in Ra Uru Hu’s originele werken. Dit boekje geeft echter niet de complete informatie weer en dus dien je minstens een Rave Cartography-cursus te doen om alle informatie te krijgen.
 2. Daarnaast verdiep ik me vooral in de Gene Keys. De 64 Gene Keys zijn immers dezelfde 64 Human Design poorten, maar op het Spectrum van Bewustzijn geplaatst, wat een veel opener kijk geeft op de 64 hexagrammen waarop ze gebaseerd zijn en minder de dualistische kijk van Ra Uru Hu.

Vanuit de Gene Keys is ook een andere kijk op Human Design ontstaan, waarbij elk aspect van onze grafiek op het Spectrum van Bewustzijn werd geplaatst door een samenwerking tussen Richard Rudd en Walter Pitzal. Deze kijk op Human Design wordt nu Integral Human Design genoemd en die kan ik jou zeker aanraden.

Echter, ook die informatie bevindt zich grotendeels achter een betaalmuur en is nog niet zodanig uitgewerkt dat je alle informatie te weten kan komen of kan leren. Er wordt al jaren notie gemaakt van cursussen in Integral Human Design, maar tot zover is het daar nog niet van gekomen. Het is dus nog even geduld oefenen…

Stap 6: Planetaire Archetypes

En dan komen we bij het laatste behapbare stapje: de planeten in onze grafiek.

Elke planeet is verbonden met een bepaald archetype, en daar neutrino’s door planeten reizen en zo die informatie tot in ons wezen brengen, hebben ze een invloed op ons, enerzijds als afdruk bij onze geboorte (en 88 graden via de boog van de zon voor onze geboorte), alsook op elk moment in ons leven.

De planetaire archetypes brengen extra nuance aan onze kanaal- en poortactiveringen. Die laatste brachten al hun eigen nuancering met zich mee, maar afhankelijk van door welke planeet ze zijn geactiveerd, worden ze in een bepaald thema gezet.

Bijvoorbeeld: Pluto gaat over wedergeboorte en brengt meer intensiteit aan in de poort (en het kanaal, indien van toepassing) die het activeert in onze grafiek. Pluto is ook een hemellichaam dat zich ver van onze Zon bevindt en dus trager door ons zonnestelsel beweegt. Daardoor ervaren we deze invloed veel vaker op collectief en intergenerationeel niveau, eerder dan op individueel niveau.

Pluto komt twee keer voor in onze grafiek: in onze bewuste Persoonlijkheid (zwart) en onbewust Design (rood). In onze bewuste Persoonlijkheid vertelt Pluto ons meer over transformatie: over het transformeren van onze diepste angsten, waardoor we de dood gaan accepteren als deel van het leven. In het onbewuste Design spreekt Pluto een innerlijke waarheid: wat moeten we eerst vernietigen alvorens iets nieuw kan ontluiken en ontwikkeld worden in ons leven?

Nog dieper duiken

Maar zelfs nadat we de Planetaire Archetypes hebben onderzocht, kunnen we nog dieper duiken. Alleen is de vraag: is dit nodig? Ra Uru Hu gaf al aan dat we eigenlijk niet verder moeten zoeken dan Strategie en Autoriteit, maar veel mensen doen dat net wel.

Zo was er in de voorbije jaren een trend van mensen die heel snel naar kleur en toon-niveau wilden gaan: iedereen praatte opeens over het Primaire Gezondheidssysteem (PHS), waaronder onze Vertering en Omgeving.

Dat wekt de indruk dat die details belangrijk zijn, maar het feit blijft: heb je je Strategie en Autoriteit niet begrepen en sta je je op dat niveau nog steeds in de weg, dan gaat het aanpassen van de manier waarop je eet of de omgeving waarin je vertoeft niet meteen diepgaande resultaten opleveren.

Strategie en Autoriteit kan je zien als een soort test: durf jij je ware natuur écht omarmen? Of ben je gewoon op zoek naar een “quick fix” om je (tijdelijk) beter te voelen?

Het “ware” leven is echter aan de moedigen en de meesten van ons hebben al veel moeite met Strategie en Autoriteit. Je mag dan misschien eten volgens jouw Vertering en wonen in een omgeving die overeenkomt met jouw Omgeving in je grafiek — alle beetjes helpen allicht — maar als je nog steeds je Strategie en Autoriteit niet volgt en eert, dan bezorg je je lichaam nog steeds intens veel stress waardoor je eetgewoonten en omgeving niet voor de verlichting zullen zorgen die je wenst te ervaren.

De “quick fix” is nog zo’n andere valkuil, naast die van de informatiehonger. En vaak werken ze samen. De geest hoopt dat het snel even iets kan oplossen, zonder al te ver uit de comfortzone te moeten. En zoiets als eetgewoonten en omgeving, dat lijkt praktisch en handig, iets waar de geest vat op heeft. En aan de oppervlakte van ons leven is het niet zo heel moeilijk om die veranderingen toe te passen.

Maar we onderschatten de diepere, onbewuste processen die aan de gang zijn, waardoor er geen blijvende veranderingen mogelijk zijn als we ook niet het diepere werk het hoofd bieden. En dat diepere werk ligt zo goed als altijd buiten onze comfortzone. Daar zit de échte uitdaging. Daar is waar Human Design ons naartoe roept.

En zo kan je jaren aan de oppervlakte werken en zie je ook heel veel coaches hun bedrijf met Human Design bouwen, waarin ze hun eigen interpretaties van Human Design doorgeven aan hun klanten, maar het is en blijft oppervlaktewerk dat schijnbaar veel veranderingen met zich meebrengt, maar geen diepgaande transformaties teweegbrengt.

Zo krijg je de indruk dat Human Design weer een van de zoveelste methodes wordt waarmee mensen hun leven “verbeteren” of zichzelf “ontwikkelen", wat volledig naast het doel van Human Design valt. Mensen verdienen er heel veel geld mee. Heel veel businesscoaches hebben Human Design ook al toegevoegd aan hun toolkit waarmee ze de boodschap verkondigen dat als je maar leeft volgens jouw ware natuur, jij ook heel succesvol (en/of rijk) kan worden. Als je je business maar market volgens wat correct is voor jou, dan stromen de klanten naar jou toe.

Tot op een zekere hoogte werkt dit allicht wel, om bijvoorbeeld veranderingen aan de oppervlakte door te voeren. Maar naar mijn gevoel en in mijn ervaring blijft dit niet werken als je niet ook naar de diepere lagen gaat. En die diepere lagen bevinden zich niet in de meer gedetailleerde niveaus van het Human Design Systeem, maar net op het eenvoudige niveau van “volg je Strategie en eer je Autoriteit (en hou van jezelf).”

Er zit ontzettend veel verpakt in dat ene zinnetje.
Het is genoeg om er voor de rest van je leven mee te gaan zitten.
De valkuil zit er net in dat je denkt méér nodig te hebben. Het volgende trucje. De nieuwste hack. De diepste details. Daar draait het helemaal niet om.

Dus deel van het volgen van je Strategie en het eren van je Autoriteit is ook beseffen dat die valkuilen er steeds zijn en mensen er voortdurend intrappen. Zolang mensen erin trappen verdienen andere mensen er natuurlijk veel geld mee. Handig. En dat is oké. Dat is ook deel van onze collectieve reis. Maar het kan zeker geen kwaad om oplettend te zijn en je bewust te worden van die valkuilen, zodat jij niet via die weg je lessen hoeft te leren (maar als dat zo is, ook prima natuurlijk).

Dus je kan nog veel niveaus dieper gaan duiken met Human Design en als dit jouw roeping is, uiteraard, gá ervoor! In de Internationale Human Design School kan je cursussen en opleidingen vinden die je helemaal tot in het diepste niveau van Human Design brengen. Het is het enige instituut waar je dit kan doen, dus op dit moment enkel in het Engels weliswaar.

Zo, ik hoop je op deze manier toch een soort van stappenplan te hebben kunnen geven om jouw reis met Human Design op een fijne en leerrijke manier aan te kunnen pakken, zonder verloren te lopen in het grote konijnenhol.

Voel je vrij om in de comments te delen hoever je staat en of je nog prangende vragen hebt over hoe jouw reis aan te pakken. Alvast heel veel ontdekkingsplezier! (Maar vergeet niet af en toe ook even ontspannen adem te halen 😉)

Categorieën: Basics

Was dit waardevol voor je?

Heb ik jou waarde gegeven op jouw Gene Keys en Human Design reis?
Trakteer me op een koffie of doneer via Paypal. Op die manier kan ik mijn werk verderzetten en ook af en toe een Gene Keys-cursus of reading schenken aan iemand die het financieel wat moeilijker heeft — Hartelijk dank voor je steun!

Blijf op de hoogte!

Meld je aan om mijn nieuwsbrief te ontvangen — je ontvangt maximaal 4 e-mails per maand:

Je kan op elk moment uitschrijven via de link onderaan elke e-mail.
Voor meer details, check mijn privacyverklaring.